Stowarzyszenie

Nasze Stowarzyszenie Międzyrzec to nieformalna pozarządowa i pozasamorządowa organizacja pożytku publicznego stawiająca sobie za cel rozwój Międzyrzeca Podlaskiego i okolicznych miejscowości. Celem naszego stowarzyszenia jest kreowanie wolnej i przyjaznej przestrzeni publicznej oraz wspieranie aktywnego i świadomego udziału mieszkańców w życiu a przede wszystkim rozwoju naszego mikroregionu.

Chcemy wykorzystywać działania kulturalne, edukacyjne i proobywatelskie do stworzenia silnej i prężnej społeczności lokalnej. Wierzymy, że Międzyrzec Podlaski może być ważnym miejscem na mapie Polski i Europy, a mieszkańcy naszego miasta mogą żyć w lepszym, bardziej przyjaznym i piękniejszym otoczeniu.

Uważamy również, że kluczem do rozwoju naszego miasta i jego okolic jest szeroko rozumiany rozwój gospodarczy i inwestycje. Bez bogatych mieszkańców nie będziemy mieć nigdy nowoczesnego i bogatego miasta i właśnie dlatego chcemy wspierać innowacyjny i nowatorski biznes w Międzyrzecu oraz międzyrzeckich przedsiębiorców.

Zdajemy sobie sprawę, że ostatnich trzydzieści lat w życiu naszej lokalnej wspólnoty to lata w dużej mierze zmarnowane, stracone i roztrwonione. W tym czasie kolejne władze naszego miasta popełniały znacznie więcej błędów niż odnosiły sukcesów.

Nasze miasto, podobnie jak cały region, i cała Polska Wschodnia, były przez wszystkich traktowane jak niepotrzebny balast i piąte koło u wozu. Cytując Józefa Piłsudskiego – każda dotychczasowa władza uważała, że „polskie kolonie zaczynają się za Rembertowem” więc nie ma sensu inwestować w tereny położone wzdłuż wschodniej granicy, bo przecież w kolonie się nie inwestuje. Kolonie się eksploatuje.

Wolna Polska okazała się dla mieszkańców Międzyrzecczyzny okresem wolnego rozwoju. Zbyt wolnego.

Każdy urzędnik chętnie opowie jak ważna jest działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy albo działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn czy działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Wiecie dlaczego? My wiemy.

Bo takiej działalności nie da się zmierzyć i ocenić jej skuteczności. Co więcej: im więcej osób potrzebujących takiego wsparcia tym więcej pracy dla kolejnych urzędników. Jedyne, co może zrobić urzędnik to wytworzyć zapotrzebowanie na zatrudnienie kolejnego urzędnika. Kolejne biurko, kolejny komputer i kolejny telefon komórkowy a może i kolejny służbowy samochód. Bo gdyby urzędnik zlikwidował biedę, bezrobocie i wykluczenie społeczne to zlikwidowałby jednocześnie swoje miejsce pracy.

Przez trzy dekady w naszym mieście rządzili przede wszystkim urzędnicy (czasami dla niepoznaki nazywani samorządowcami) i niestety ich rządy okazały się jednym wielkim blamażem. Oczywiście mogło być gorzej: mogli po prostu kazać cegła po cegle rozebrać miasto, ziemię zaorać a w tym miejscu posadzić las. Być może nawet sami uważają, że powinniśmy im podziękować za to, że do tego nie doprowadzili.

My uważamy, że czas odebrać władzę urzędnikom i przekazać ją w ręce mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego.

Uważamy też, iż najlepszą drogą do osiągnięcia naszych celów jest oddolna praca samokształceniowa pozwalająca na wyzwolenie się z dotychczasowych uprzedzeń, zahamowań i kompleksów, ale również pozbycia się poczucia ogólnej niemożności jakiejkolwiek zmiany wpajanych nam przez tradycyjne szkolnictwo, popularne media i ośrodki kształtowania opinii publicznej.

Chcemy, aby nasze Stowarzyszenie Międzyrzec stało się zalążkiem kształtowania się prawdziwego, niezależnego i świadomego społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie.

Uważamy, że najpierw sami musimy się zmienić, abyśmy mogli zmienić świat i że nie warto czekać, na kogoś innego, kto spełni nasze marzenia. Spełnią się one dopiero wtedy, gdy sami zaczniemy je spełniać.

Naszym wspólnym marzeniem jest lepsze, bardziej przyjazne i piękniejsze miasto, w którym chcemy żyć, pracować i mieszkać. Nasze miasto. Nasz Międzyrzec.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top