Kontakt

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się do Stowarzyszenia Międzyrzec?

Członkiem Stowarzyszenia można zostać tylko na drodze kooptacji tzn. na bezpośrednie zaproszenie jednego z członków zarządu i za osobistym poręczeniem co najmniej dwóch innych osób będących już w stowarzyszeniu.

Kto jest członkiem Stowarzyszenia Międzyrzec?

Członkostwo w Stowarzyszeniu Międzyrzec jest jawne, ale Stowarzyszenie nie udziela informacji na temat swoich członków. Jest to podyktowane z jednej strony obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie dotyczącymi ochrony danych osobowych a z drugiej dbałością o prywatność i osobiste bezpieczeństwo naszych członków. Stowarzyszenie nie wydaje też legitymacji członkowskich ani żadnych zaświadczeń potwierdzających przynależność do Stowarzyszenia.

Kto może reprezentować Stowarzyszenie Międzyrzec?

Stowarzyszenie Międzyrzec może reprezentować i wypowiadać się w jego imieniu tylko i wyłącznie członek Zarządu Stowarzyszenia. Zwykli członkowie nie reprezentują Stowarzyszenia na zewnątrz a ich wypowiedzi nie mogą być brane jako stanowisko lub opinia całego Stowarzyszenia.

Z czego utrzymuje się Stowarzyszenie Międzyrzec?

Jedynym źródłem finansowania bieżącej działalności Stowarzyszenia jest wolontariat poszczególnych jego członków. Stowarzyszenie Międzyrzec nie wypłaca jakiegokolwiek wynagrodzenia Zarządowi Stowarzyszenia ani żadnym innym osobom. Stowarzyszenie nie pobiera jakichkolwiek opłat za bycie członkiem Stowarzyszenia, nie ma też składek członkowskich ani innych regularnych lub nieregularnych świadczeń tego typu.

Czy można przyjść na spotkania członków Stowarzyszenia Międzyrzec?

Jak sama nazwa wskazuje spotkania organizowane przez Stowarzyszenie są przeznaczone tylko i wyłącznie dla członków Stowarzyszenia i są one zamknięte dla osób spoza Stowarzyszenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są goście specjalni Stowarzyszenia.

Jeżeli masz jakiekolwiek inne pytanie możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty pod adresem stowarzyszenie (at) miedzyrzec (dot) edu (dot) pl.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top